Möt Ann-Christin Hagel, lärarstudent på Luleå tekniska universitet

På vilket sätt är du involverad i utbildning?
Jag går termin 6 på lärarprogrammet, där jag utbildar mig till gymnasielärare (inkl grundskolans senare år) i engelska och svenska.
Hur ser ditt ideala klassrum ut? 
Jag tror att vi i högre grad behöver anpassa undervisningen i skolan så att den motsvarar fler av de kunskaper som efterfrågas utanför skolans väggar. Eftersom digital teknik dominerar utanför skolan så bör denna i högre grad finnas tillgänglig även i skolan. Jag tänker mig därför att det i mitt ideala klassrum ska finnas tillgång till datorer och annan relevant teknisk utrustning med hjälp av vilken jag/vi kan ”förenkla, motivera och utbilda”.
Antalet elever i mitt ideala klassrum är inte fler än tjugo eftersom jag är övertygad om att antalet elever per lärare har betydelse för vilken tid man kan ägna varje enskild elev (även om viss forskning sägs hävda att gruppens storlek saknar betydelse för lärandet). Här ska, i direkt anslutning till klassrummet, finnas ett antal mindre grupprum för att bättre kunna möta varje elevs enskilda behov (tex av lugn och ro, eller tvärtom…) och sätt att lära. Man kan också tänka sig ett antal mobila skärmväggar, och mobil möblering, så att man kan dela upp klassrummet efter behov.
I mitt ideala klassrum ser jag gärna ”klassrumsöverskridande samarbete” med andra lärare, såväl inom de ämnen jag själv undervisar, som ämnesövergripande.
Nämn något som du tycker är viktigt att diskutera på ett Edcamp?
 Hur man på ett bra och effektivt sätt nyttjar digitala hjälpmedel; Hur arbetar verksamma lärare idag med dessa? Bra nätbaserade läromedel, finns det/används det? Vad är möjligt att göra inom skolans ramar idag och hur kan man jobba vidare. Vilka fördelar respektive problem har man stött på? (Handfasta tips från de som jobbar ute i skolorna alltså!) Jag tror att detta är en fråga som fler med mig funderar på, ”hur:et”, dvs hur kan vi använda IT/digitala media i undervisningen på ett relevant sätt.
Är du aktiv i sociala medier på något sätt?
Nej, jag är inte det idag (om du tänker på eget skrivande på Facebook/Twitter/blogg).  Däremot följer jag med intresse ett antal bloggar som har skolfrågor i fokus. Jag är aktiv ”browsare” och läsare men ej skribent. Saknar Facebookprofil.
Detta är f.ö. också en fråga som jag skulle vilja lyfta på ett Edcamp; nyttan av och möjligen till och med krav på (??) eget engagemang i sociala medier.
Tack för intervjun Ann-Christin!
Intervju genomförd av Elisabeth Landström på Edcamp Luleå (2012-04-19)
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s