Om oss

Vi som dragit igång EdCamp Luleå heter Elisabeth Landström och Andreas Wåhlström. Vi är båda lärare och lärde känna varandra när vi började arbeta på en nystartad skola i Luleå för sex år sedan. Intresset för pedagogik, IT och skolutvecklingsfrågor har under alla år präglat våra samtal, även nu när vi inte arbetar tillsammans längre. Förutom givande samtal har vi drivit olika mindre och större projekt tillsammans, som exempelvis filmfestivalen Ung film tillsammans med Filmpool Nord.

Att  möta andra lärare och få möjlighet att diskutera viktiga saker är det som driver skolutveckling framåt anser vi. Ofta är tid en bristvara i skolan och de pedagogiska samtalen drunknar lätt i alla göranden och måsten som sker under skoldagens ram.

Genom att träffas under icke konventionella mötesformer som EdCamp är, vill vi kunna föra samman  lärare/pedagoger från olika verksamheter för att de ska få ventilera viktiga frågor som rör utbildning, lärande och skola.

Vi ser fram emot att möta Dig!

Luleå 2012 02 02

Elisabeth, mail: elisabeth.landstrom@ltu.se twitter: @elisabethland

Andreas, mail: andreas.wahlstrom@mac.com  twitter: @grafitedu

 

Annonser