Vad är Edcamp?

EdCamp startade i Philadelphia i USA och kom att heta Edcamp Philly. Detta har spridit sig till många delar av USA och Kanada. Vi som nu drar igång Edcamp Luleå fick upp ögonen för detta genom Skollyftet och det ”utvidgade lärarkollegiet” Twitter

där man som pedagog har möjlighet att diskutera pedagogiska frågor under hashtagen #skolchatt. Anna Kaya som varit en av de drivande krafterna till att engagera lärare att diskutera digitalt var en av initiativtagarna till att dra igång ett Edcamp. Tilllsammans med Per Falk  skapade de ett #skolchatt IRL som kallades Edcamp Stockholm under Skolforum i början av  november. Under föregående länk kan du  läsa mer om hur det hela går till. Nu ska lärarna i Stockholm samla ihop sig igen, och kör ett till camp den 23 februari i Stockholm. Vi ser fram emot att ta del av detta för inspiration.

Förutom Stockholm så ska  även Edcamp Öresund genomföras den 11 april. Kolla in här   när Mats Olsson berättar om hans tankar kring deras kommande event i Malmö.

Med det i bagaget kände vi att vi måste sätta Luleå på den pedagogiska kartan. Så 19 april kl.18.00 drar vi igång det historiskt första Edcamp i Luleå.

Annonser